Tag: Mirosław Granat

5 (1)">
Państwo, Po angielsku

Mirosław Granat: Interpretacja punktowa i jej niszczycielskie skutki. O szczególnej metodzie interpretacji konstytucji (Verfassungsblog, ang.) 5 (1)

Po 1989 roku Polska walczyła o zbudowanie wolnego państwa prawa. Jednak ostatnio nieliberalny konstytucjonalizm niszczy te ciężko wywalczone zdobycze. Systematyczny demontaż państwa prawa w Polsce, bez oficjalnej zmiany Konstytucji, był możliwy dzięki szczególnej technice interpretacyjnejDalej