Tag: Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

5 (1)">Prof. Jerzy Kranz,
Poza działami, Świat

Jerzy Kranz: Ukraina ma dobre karty w sporze z Rosją przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Zarządzenie Trybunału z 16 marca 2022 r. w sprawie środków tymczasowych 5 (1)

I. Nie widać na horyzoncie momentu ani sposobu zakończenie konfliktu w Ukrainie po rosyjskiej agresji z 24 lutego 2022 r. Tym niemniej na arenie międzynarodowej, głównie z inicjatywy Ukrainy, podjęto pierwsze kroki na forach sądowych. TrudnoDalej

0 (0)">
Dokumenty

Stanowisko polskich prawników międzynarodowych dotyczące agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie 0 (0)

Fundamentem aksjologicznym współczesnego porządku międzynarodowoprawnego jest zachowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie sprawiedliwości i poszanowania podstawowych praw człowieka. Kolejne działania zbrojne Federacji Rosyjskiej, podejmowane od 24 lutego 2022 roku przeciwko Ukrainie na jej terytorium, rażąco godząDalej