Tag: Michał Romanowski

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera. Orzeczenie sądu w Bydgoszczy w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna i komentarz prof. Michała Romanowskiego 5 (1)

Prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna, komentuje Z orzeczenia SR w Bydgoszczy II instancja wynika, że: 1. egzekucja może być przeprowadzona wobec sądu będącego pracodawcą sędziego, 2. wykonanie obowiązku dopuszczenia sędziego do orzekania spoczywaDalej

5 (1)">
Poza działami

Michał Romanowski: Wykluczyć rosyjskie szkoły prawa z udział w wiedeńskiej ViS Moot Competition! List otwarty – i wykluczenie 5 (1)

Prawnicy zajmujący się arbitrażem I studenci prawa interesujący się arbitrażem doskonale znają the Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Wikipedia opisuje go tak: “Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot lub Vis Moot to międzynarodowy konkurs typu moot. Od 1994 rokuDalej

5 (2)">
Poza działami

Prawo nie służy rządzącym, ale rządzonym, a na straży ich praw stoją niezawisłe sądy, których orzeczenia trzeba respektować – Michał Romanowski w mowie końcowej w sprawie Pawła Juszczyszyna 5 (2)

Prof. Michał Romanowski w liście do redakcji napisał m. in.: „Po wyroku SO w Olsztynie w sprawie Pawła Juszczyszyna obiecałem, że opublikuję tekst mojej mowy końcowej. Dużą część mojego wystąpienia poświęciłem pani Manowskiej. Pani ManowskaDalej

3 (4)">
Państwo, Poza działami

Michał Romanowski: „Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego” – wyrok SR w Bydgoszczy 3 (4)

Można zniszczyć Trybunał Konstytucyjny, można zniszczyć Krajową Radę Sądownictwa, można domykać kontrolę nad „starymi” izbami Sądu Najwyższego, można bezprawnie powoływać neosędziów sądów powszechnych i neosędziów Sądu Najwyższego, można uchwalać ustawy kagańcowe dla sędziów, można „oferować”Dalej