Tag: Michał Bober

5 (1)">
Legislacja, Trybunał

Michał Bober zadaje nurtujące go pytanie w formie listu otwartego do 8 posłów w sprawie druku sejmowego 3187 5 (1)

Kilka dni temu na stronach internetowych Sejmu ukazał się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk sejmowy 3187 – https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=3187 ) Autorzy projektu przekonują, że „Proponowana ustawa usprawni działalnośćDalej