Tag: Michal Bobek

0 (0)">
Dokumenty

Michal Bobek, Rzecznik generalny TSUE o przyjęciu orzeczenia sądu niderlandzkiego do wykonania bez tłumaczenia na piśmie na język polski 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 2 września 2021 r.(1) Sprawa C‑338/20 Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska)] Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości –Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Trybunał Sprawiedliwości UE: Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka w dyscyplinarnej sprawie Romana Giertycha (Komunikat i tekst opinii) 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 17 czerwca 2021 r.(1) Sprawa C‑55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale: Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez SądDalej

0 (0)">
Dokumenty

Treblinka – „polski obóz zagłady” – w Trybunale Sprawiedliwości UE. Opinia Rzecznika generalnego Michala Bobeka 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 23 lutego 2021 r.(1) Sprawa C‑800/19 Mittelbayerischer Verlag KG przeciwko SM [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polska)] Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych –Dalej