Tag: Michal Bobek

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Rumuński wyrok (jeszcze po polsku nieopublikowany), polska sprawa. Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka 0 (0)

W Luksemburgu zapadł 21 grudnia wyrok, który – za sprawą najpewniej tweetowego wpisu prof. Kamila Zaradkiewicza, cytującego lead komunikatu prasowego TSUE – wywołał natychmiastową reakcję najwybitniejszych prawniczych umysłów obozu rządowego: Patryka Jakiego i Sebastiana Kalety.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Michal Bobek, Rzecznik generalny TSUE o przyjęciu orzeczenia sądu niderlandzkiego do wykonania bez tłumaczenia na piśmie na język polski 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 2 września 2021 r.(1) Sprawa C‑338/20 Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polska)] Odesłanie prejudycjalne – Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości –Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Trybunał Sprawiedliwości UE: Opinia Rzecznika Generalnego Michala Bobeka w dyscyplinarnej sprawie Romana Giertycha (Komunikat i tekst opinii) 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MICHALA BOBEKA przedstawiona w dniu 17 czerwca 2021 r.(1) Sprawa C‑55/20 Ministerstwo Sprawiedliwości przy udziale: Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez SądDalej