Tag: media

0 (0)">
Państwo

Prasa wydawana przez samorząd terytorialny psuje rynek mediów i ich funkcję w społeczeństwie demokratycznym. RPO pisze do MKiDN 0 (0)

Wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie ryzyko zakłócenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym – społecznej kontroli władz. Dochodzi bowiem do zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, zDalej