Tag: Marek Chmaj

0 (0)">
Państwo

Marian Banaś w Senacie o tym, jak władze RP utrudniają NIK-owi wykonywanie konstytucyjnych obowiązków w realizacji kontroli państwowej 0 (0)

Połączone komisje senackie: Nadzwyczajna ds. Klimatu, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Ustawodawcza na posiedzeniu 28 czerwca br. przyjęły stanowisko wyrażające najwyższe zaniepokojenie sytuacją związaną z uniemożliwianiem funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli.Dalej