Tag: Marcin Wiącek

5 (1)">
Poza działami

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE – seminarium w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej (zapis video) 5 (1)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce przeprowadziło 3 listopada seminarium pt.: „Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej” z udziałem prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich.

1 (1)">
Poza działami

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa TSUE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej – seminarium PKE 3 listopada 1 (1)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na seminarium pt.: Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej z udziałem prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich (środa, 03 listopada 2021 r.,Dalej

0 (0)">
Państwo

Sądy uwzględniają zażalenia zatrzymanych przez policję demonstrantów. RPO pyta, co na to Komendant Główny Policji 0 (0)

Policja, przynajmniej w Warszawie, bezzasadnie zatrzymuje uczestników protestów społecznych. Prowadzi to do naruszenia konstytucyjnie chronionej wolności osobistej, a także niedopełnienia obowiązku respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka. Zwierzchnicy starają się zaś chronićDalej

0 (0)">
Poza działami

Wystąpienie generalne RPO: zmiana rozporządzenia MSWiA jest sprzeczna z duchem Konwencji Genewskiej ale także z prawem krajowym, w tym z Konstytucją RP 0 (0)

Zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji teoretycznie nie odnoszą się wprost do osób, które deklarują zamiar ubiegania się o ochronę międzynarodową ale de facto uniemożliwiają im przekroczenie granicy RP, a osobom, które dokonały już tego w sposóbDalej