Tag: Małgorzata Pyziak-Szafnicka

5 (3)">
Poza działami

Janusz Roszkiewicz: Kilka słów o karierze i dorobku orzeczniczym prof. Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej, sędzi TK, która niedawno przeszła w stan spoczynku 5 (3)

Małgorzata Pyziak-Szafnicka została zgłoszona na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Miała znakomite kwalifikacje: wybitna cywilistka, profesor belwederski, kierowniczka Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego, autorka 10 monografii, współautorka komentarza doDalej

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Konstytucyjny o udziale osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie 0 (0)

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencją w konstytucyjnie chronionąDalej