Tag: Maciej Nawacki

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Prawo czasami drzemie, ale nigdy nie umiera. Orzeczenie sądu w Bydgoszczy w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna i komentarz prof. Michała Romanowskiego 5 (1)

Prof. Michał Romanowski, pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna, komentuje Z orzeczenia SR w Bydgoszczy II instancja wynika, że: 1. egzekucja może być przeprowadzona wobec sądu będącego pracodawcą sędziego, 2. wykonanie obowiązku dopuszczenia sędziego do orzekania spoczywaDalej