Tag: Maciej Bobrowicz

0 (0)">
Poza działami

Na II Kongresie Prawników Polskich o niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądownictwa, adwokatów, radców prawnych oraz samorządów zawodów zaufania publicznego 0 (0)

II Kongres Prawników Polskich odbył się 1 czerwca w Poznaniu. Organizatorami byli: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Na zakończenie przyjęto rezolucję. Kongres otworzyli prezesi: adw. Jacek Trela, r.pr.Dalej

0 (0)">
Poza działami

Większość polskich sędziów za zachowaniem niezależności sądów od polityków na salach sądowych – wybory w Iustitii 0 (0)

Sędzia Krystian Markiewicz utrzymuje stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Około 130 delegatów na Zebraniu Delegatów Iustitii chce jeszcze większego podkreślenia niezależności sądów od polityków. Najważniejsze stowarzyszenia prawnicze, I Prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf, organizacjeDalej

0 (0)">
Legislacja

Projekt „Iustitii” ustawy o KRS ma poparcie Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych 0 (0)

Stanowisko nr 4/2017 Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw opracowanego przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych dostrzegając potrzebę zmian regulacji dotyczącej zasadDalej