Tag: lex pilot

0 (0)">
Legislacja

Lex pilot – próba zaprogramowania opinii publicznej. Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 0 (0)

Rozwiązanie znane potocznie w debacie publicznej pod nazwą lex pilot, polegające na zarezerwowaniu pierwszych pięciu miejsc na pilocie dla programów telewizji publicznej, stanowi niedopuszczalną na gruncie prawa polskiego i międzynarodowego ingerencję w wolność otrzymywania i przekazywania informacji, a więc w wolność wypowiedzi. Co więcej,Dalej