Tag: KUL

5 (9)">
Poza działami

Marek Safjan jest osobą niezwykle prawą, o nieposzlakowanej reputacji i najwyższej próby charakterze – prof. Andrzej Herbet, KUL 5 (9)

Na internetowej stronie Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) ukazało się 31 lipca „Ponownie zamieszczone oświadczenie Dziekana WPPKiA” następującej treści: W związku z ostatnimi publikacjami prasowymi szkalującymi dobre imię Pana Prof.Dalej

4 (2)">
Poza działami

Aleksandra Antoniak-Drożdż: O programie edukacyjnym Lex super omnia, który buduje właściwe postawy moralne i szacunek do służby prokuratorskiej 4 (2)

Pierwszy miesiąc pracy grupy edukacyjnej Stowarzyszenia Lex Super Omnia w ramach realizacji projektu „Od aplikanta do niezależnego prokuratora” upłynął pod znakiem szeregu spotkań, wykładów i prelekcji. Zainteresowanie ze strony uczelni i uniwersytetów przygotowaną przez naszychDalej