Tag: Krzysztof Wojtyczek

5 (1)">
Dokumenty

Stanowisko Rady Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie wyborów polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu 5 (1)

Rada Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec praktyki wyłaniania polskich kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 27 stycznia br. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ponownie, już po raz trzeci,Dalej