Tag: KRS

0 (0)">
Legislacja

Druk senacki nr 50: Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 0 (0)

Przed miesiącem czterdziestu pięciu Senatorów wniosło do Marszałka Senatu o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. 20 lutego Stowarzyszenia Sędziów PolskichDalej

4.8 (6)">
Poza działami

Agnieszka Niklas – Bibik: Co wynika z ujawnionych list poparcia kandydatów na członków KRS? Subiektywna ocena formalna wykazów sędziów i struktury poparcia kandydatów 4.8 (6)

Jak wynika analizy z przeprowadzonej przez Agnieszkę Niklas – Bibik (sędzię Sądu Okręgowego w Słupsku), listy poparcia dla kandydatów do KRS zawierają nieprawidłowości, przy czym ich ranga i doniosłość jest różna. Niektóre ze stwierdzonych uchybieńDalej