Tag: kredyty walutowe

0 (0)">
Poza działami, Świat

Frankowicze, bądźcie czujni: ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie węgierskiego pytania prejudycjalnego 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba) z dnia 11 marca 2020 r.(*) Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 93/13/EWG – Nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich – Umowa kredytu denominowanego w walucie obcej – Artykuł 4 ust. 1 – Uwzględnienie wszystkich pozostałych warunkówDalej