Tag: Krakowski Instytut Prawa Karnego

4.5 (2)">
Państwo, Poza działami

Czy używanie w kontroli operacyjnej programu typu Pegasus jest dopuszczalne w polskim porządku prawnym – ekspertyza Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego 4.5 (2)

Krakowski Instytut Prawa Karnego przygotował i opublikował obszerną ekspertyzę poświęconą dopuszczalności nabycia i używania w ramach kontroli operacyjnej określonego typu programów komputerowych w polskim systemie prawnym (casus Pegasusa). Eksperci dochodzą do wniosku, że już samoDalej