Tag: Krajowa Rada Sądownictwa

0 (0)">
Poza działami

Agnieszka Niklas Bibik: Zastosowanie artykułu 46 Konwencji [Procedura wyroku pilotażowego] – wyrok Wałęsa przeciwko Polsce, 23 listopada 2023 roku, skarga nr 50849/21 0 (0)

Procedura wyroku pilotażowego uregulowana jest między innymi w Artykule 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykule 61 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kluczową cechą procedury pilotażowej jest możliwość odroczenia lub “zamrożenia” powiązanych spraw na pewienDalej

5 (3)">
Państwo

Małgorzata Manowska wykonuje wolę prezydenta podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej – Uchwała SSP Iustitia 5 (3)

Uchwała Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia w sprawie powołania Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z dezaprobatą odnotowuje kolejny krok Prezydenta RP przybliżający do ostatecznego i całkowitego upolitycznienia Sądu Najwyższego i wymiaru sprawiedliwościDalej