Tag: Krajowa Rada Sądownictwa

0 (0)">
Państwo

Oświadczenie 9 sędziów SN: Tylko Sąd Najwyższy w składzie, który czyni zadość Konstytucji i prawu międzynarodowemu może ujednolicić orzecznictwo sądów (sprawa III CZP 25/22) 0 (0)

Właściwym i kompetentnym ustrojowo do ujednolicania orzecznictwa sądów powszechnych jest wyłącznie Sąd Najwyższy w składzie, który czyni zadość Konstytucji i prawu międzynarodowemu. Publikujemy oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Cywilnej, złożone w związku zDalej

0 (0)">
Poza działami

Agnieszka Niklas Bibik: Zastosowanie artykułu 46 Konwencji [Procedura wyroku pilotażowego] – wyrok Wałęsa przeciwko Polsce, 23 listopada 2023 roku, skarga nr 50849/21 0 (0)

Procedura wyroku pilotażowego uregulowana jest między innymi w Artykule 46 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykule 61 Regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kluczową cechą procedury pilotażowej jest możliwość odroczenia lub “zamrożenia” powiązanych spraw na pewienDalej