Tag: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

0 (0)">
Poza działami

Wątpliwości sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego co do obwieszczenia i postanowienia Prezydenta RP, co do składu KRS oraz pytanie o konsekwencje 0 (0)

28 marca Sąd Najwyższy w Izbie Karnej przedstawił powiększonemu składowi SN zagadnienie prawne dotyczące wątpliwości co do poprawności procesu powołania przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanejDalej