Tag: Konfederacja Targowicka

4.5 (2)">
Poza działami

Adam Zamoyski: Reakcje na reformy ustrojowe Rzeczypospolitej w II połowie XVIII w. we współczesnym piśmiennictwie brytyjskim (Wykład wygłoszony w TK w 2016 roku) 4.5 (2)

W przededniu rozbiorów Rzeczpospolita Obojga Narodów nie cieszyła się w Europie Zachodniej zbyt pozytywnym wizerunkiem. Cały region widziany był jako terra incognita, ogromna przestrzeń słabo zaludniona, pełna dziwnych objawów i paradoksów, a państwo polskie jakoDalej