Tag: Komisja Wenecka

5 (3)">Przemysław Radzik. wikipedia.org
Dokumenty

Rzeczniku Radzik, ostrożnie z postępowaniami przeciwko Krystianowi Markiewiczowi – ostrzega Adam Bodnar 5 (3)

Komunikat opublikowany w serwisie internetowym Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skłonił Rzecznika Praw Obywatelskich do zainteresowania się sprawą działania Przemysława Radzika, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec sędziego Sądu Okręgowego w Katowicach Krystiana Markiewicza.Dalej

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie Apelacji Gdańskiej przeciwko zastraszaniu sędziów i działaniom rzeczników dyscyplinarnych, wzywają członków KRS do złożenia mandatu 0 (0)

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej w dniu 21 września 2018r. podjęło dwie uchwały: przeciw tłumieniu działalności publicznej sędziów, zastraszaniu sędziów, działalności rzeczników dyscyplinarnych; wezwali członków KRS do rezygnacji i odnieśli się do statusu sędziów SN,Dalej