Tag: Kodeks wykroczeń

5 (1)">1 maja - kontrmanifestanci Video-KOD
Państwo

Michał Dadlez z zespołem ObyPomoc: Obywatel przed sądem – analiza orzeczeń w sprawach kontrdemonstracji 5 (1)

Dostępnych jest już ponad 100 orzeczeń sędziów zajmujących się rozstrzyganiem wniosków o ukaranie osób protestujących w latach 2015-2019. Gdy  zawodzą służby, obowiązkiem obywatela wydaje się wskazywać ich zaniedbania, w mocniejszym akcie symbolicznego „nieposłuszeństwa obywatelskiego”, głośnego sprzeciwuDalej

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Konstytucyjny o udziale osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie 0 (0)

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencją w konstytucyjnie chronionąDalej