Tag: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Konstytucyjny o udziale osoby zatrzymanej w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na jej uprzednie zatrzymanie 0 (0)

Zastosowanie przez uprawnione służby izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, stanowi nieproporcjonalną ingerencją w konstytucyjnie chronionąDalej