Tag: Katarzyna Kwiatkowska

0 (0)">
Państwo

Katarzyna Kwiatkowska, Jacek Bilewicz: Obywatelski projekt reformy sądownictwa i jego krytyka ze strony Instytutu „Strategie 2050” a ustrój prokuratury 0 (0)

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której założeniem ma byćDalej