Tag: kasacja

0 (0)">
Dokumenty

Czy teraz Kancelaria Sejmu ujawni listy sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, gdy NSA opublikował uzasadnienie oddalenia kasacji? 0 (0)

Pytanie jest usprawiedliwione: Kancelaria Sejmu i jego marszałek robili dotąd wszystko, by nazwiska sędziów, popierających kandydatów na sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, pozostały nieznane opinii publicznej. Tymczasem 12 lipca Naczelny Sąd Administracyjny udostępnił nie tylko stronomDalej