Tag: Kancelaria Sejmu

0 (0)">
Dokumenty

Niewykonywanie prawomocnych wyroków sądowych prowadzi do anarchizacji życia publicznego. Protest sędziów administracyjnych 0 (0)

Uchwała Nr 3/19 Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z 31 lipca 2019 r. Protest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych protestuje przeciwko nierespektowaniu i niewykonywaniu przez władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej prawomocnych wyroków Wojewódzkiego Sądu AdministracyjnegoDalej

0 (0)">
Dokumenty

Czy teraz Kancelaria Sejmu ujawni listy sędziów popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, gdy NSA opublikował uzasadnienie oddalenia kasacji? 0 (0)

Pytanie jest usprawiedliwione: Kancelaria Sejmu i jego marszałek robili dotąd wszystko, by nazwiska sędziów, popierających kandydatów na sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, pozostały nieznane opinii publicznej. Tymczasem 12 lipca Naczelny Sąd Administracyjny udostępnił nie tylko stronomDalej