Tag: K 47/15

0 (0)">
Trybunał

RPO publikuje usunięte z serwisu Trybunału Konstytucyjnego jego wyroki: w sprawach K 47/15, K 39/16, K 44/16 0 (0)

Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił zamieścić na stronie internetowej Rzecznika wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zostały usunięte z Internetowego Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (IPO) oraz Orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Zbioru Urzędowego (OTK ZU) dostępnych na stronie internetowej Trybunału.Dalej