Tag: K 47/15

0 (0)">
Państwo, Trybunał

P. Radziewicz: O skutkach prawnych orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego wydanych w składzie niewłaściwie obsadzonym 0 (0)

Ostatnie lata zapisały się w polskiej myśli konstytucyjnej bezprecedensowym sporem o podstawy działania i pozycję ustrojową Trybunału Konstytucyjnego. Początkowe wątpliwości dotyczące prawidłowości wyboru kilku sędziów TK, pod wpływem dynamiki wydarzeń politycznych po wyborach parlamentarnych wDalej