Tag: K 1/21

4.3 (3)">
Publicystyka, Trybunał

Stefan Drzazga jr.: Czy Prezes TK i sędziowie, którzy ukryli swoje oświadczenia majątkowe przed opinią publiczną, będą orzekać w swoich sprawach? 4.3 (3)

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącej znacznego ograniczenia prawa do informacji publicznej (K 1/21). Trudno się nie zgodzić ze stanowiskiem Rzecznika wyrażonym wDalej