Tag: Justyn Piskorski

0 (0)">
Poza działami

Trybunał Konstytucyjny odmawia wyłączenia Justyna Piskorskiego, a wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka uznaje za nieistniejący 0 (0)

W sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku nowej Izby Dyscyplinarnej (P 7/20, pytanie prawne prok. Małgorzaty Bednarek), a dotyczącej uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO ponownie wniósł o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego.Dalej

5 (1)">
Dokumenty, Trybunał

Na pomoc Trybunałowi: Monitor publikuje stenogram uzasadnienia wyroku z 22 października 2020 r., który praktycznie zlikwidował tzw. kompromis aborcyjny 5 (1)

Jest wieczór 29 listopada. Od 22 października Trybunał Konstytucyjny zwleka z publikacją wyroku, który wywołał trwającą wciąż burzę społeczną. Sprawa K 1/20 praktycznie unieważniła tzw. kompromis aborcyjny; co ważniejsze – w ten sposób władza politycznaDalej