Tag: Joanna Lemańska

0 (0)">
Dokumenty

„Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Joanna Lemańska” odrzuca wniosek SSN Józefa Iwulskiego o przetestowanie bezstronności SSN Marka Siwka 0 (0)

W komunikacie opublikowanym 24 lutego Sąd Najwyższy poinformował, że „W sprawie dotyczącej tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego niedopuszczalne jest kwestionowanie przewidzianego przez ustawodawcę systemu powoływania sędziów”. Postanowieniem z 23 lutego 2023 r., I ZBDalej

5 (1)">
Dokumenty

Sąd Najwyższy: Czy Aleksander Stępkowski będzie miał dyscyplinarkę za wydanie lipnego postanowienia w sprawie sędziego Waldemara Żurka? 5 (1)

21 marca Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego opublikował komunikat „w związku z wnioskiem skierowanym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSN AleksandraDalej