Tag: Joanna Lemańska

5 (1)">
Dokumenty

Sąd Najwyższy: Czy Aleksander Stępkowski będzie miał dyscyplinarkę za wydanie lipnego postanowienia w sprawie sędziego Waldemara Żurka? 5 (1)

21 marca Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego opublikował komunikat „w związku z wnioskiem skierowanym przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec SSN AleksandraDalej