Tag: Jerzy Kranz

5 (1)">Prof. Jerzy Kranz,
Poza działami, Świat

Jerzy Kranz: Ukraina ma dobre karty w sporze z Rosją przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Zarządzenie Trybunału z 16 marca 2022 r. w sprawie środków tymczasowych 5 (1)

I. Nie widać na horyzoncie momentu ani sposobu zakończenie konfliktu w Ukrainie po rosyjskiej agresji z 24 lutego 2022 r. Tym niemniej na arenie międzynarodowej, głównie z inicjatywy Ukrainy, podjęto pierwsze kroki na forach sądowych. TrudnoDalej

5 (1)">
Poza działami

Jerzy Kranz: Mały poradnik historyczny na okoliczność wizyty rosyjskich sił pokojowych w rejonie Doniecka i Ługańska(2). Peace for our time. Silva rerum 5 (1)

Zamiast wstępu (Au lieu d’une introduction)1 Doktryna appeasement nie należy zapewne do najjaśniejszych kart polityki europejskiej. Jest ona złudzeniem pokoju i okazuje się tylko kupowaniem czasu, który upływa nieubłaganie. W związku z urzeczywistnieniem przez Federację RosyjskąDalej