Tag: Jarosław Dudzicz

0 (0)">
Poza działami

TSUE badał sprawę sędziego Leszka Grzesiaka z SO w Kielcach, któremu KRS na wniosek Jarosława Dudzicza odmówiła zgody na dalszą służbę sędziowską 0 (0)

8 listopada wielka izba Trybunału Sprawiedliwości rozpatrywała na rozprawie głównej pytanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie z odwołania, rozpoznawanego na niejawnym posiedzeniu, sędziego Leszka Adama Grzesiaka z Sądu Okręgowego wDalej

4.4 (7)">
Poza działami

Marcjanna Dębska, Michał Gajdus: Trybunał Sprawiedliwości UE – adwokaci wyjaśniają przed rozprawą 6 lipca 4.4 (7)

W nawiązaniu do komunikatu PAP https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C652968%2C6-lipca-w-trybunale-sprawiedliwosci-ue-rozprawa-ws-wylaniania-sedziow-sn uprzejmie informujemy, że rozprawa przed Wielką Izbą TSUE wyznaczona jest na 14:30. Sprawa ta jest o tyle ważna, że po raz pierwszy TSUE może orzec o bezpośrednim skutku art.Dalej