Tag: Jan Barcz

1 (1)">
Poza działami

Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa TSUE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej – seminarium PKE 3 listopada 1 (1)

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza na seminarium pt.: Problem praworządności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz dokumentów i działań Komisji Europejskiej z udziałem prof. Marcina Wiącka – Rzecznika Praw Obywatelskich (środa, 03 listopada 2021 r.,Dalej

1 (1)">
Poza działami

J. Barcz, R. Grzeszczak, A. Nowak-Far i J. Truszczyński: Praworządność a unijne fundusze. Prawne i praktyczne aspekty interpretacji ustaleń Rady Europejskiej 1 (1)

10 grudnia 2020 r., podczas posiedzenia Rady Europejskiej, szefowie państw lub rządów zaakceptowali zgodnie postanowienia dotyczące projektu rozporządzenia ustalającego system warunkowości w celu ochrony budżetu UE. Próba ponownego sięgnięcia w przyszłości do szantażu politycznego miałabyDalej