Tag: Jacek Trela

0 (0)">
Poza działami

Na II Kongresie Prawników Polskich o niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądownictwa, adwokatów, radców prawnych oraz samorządów zawodów zaufania publicznego 0 (0)

II Kongres Prawników Polskich odbył się 1 czerwca w Poznaniu. Organizatorami byli: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. Na zakończenie przyjęto rezolucję. Kongres otworzyli prezesi: adw. Jacek Trela, r.pr.Dalej