Tag: Jacek Dubois

0 (0)">
Państwo

Małgorzata Manowska nie zwoła posiedzenia Trybunału Stanu, dopóki uzasadnienie wniosku sześciorga sędziów o jego zwołanie nie zostanie zaopiniowane przez pozostałych członków Trybunału 0 (0)

20 marca opublikowaliśmy (za mec. Przemysławem Rosatim) Wniosek sześciu sędziów do dr. hab. Małgorzaty Manowskiej, Przewodniczącej Trybunału Stanu „o zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu. Celem wniosku jest zwołanie pełnego składu Trybunału Stanu oraz uchylenie obecnegoDalej

0 (0)">
Poza działami

J. Dubois: Samodenuncjacja 0 (0)

Do Pani Prokurator Małgorzaty Nowak Pierwszego Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego Szanowna Pani Prokurator Z informacji medialnych dowiedziałem się, że podjęła Pani wstępne czynności mające na celu ustalenie znamion przewinienia dyscyplinarnego prokuratora, który w ramachDalej