Tag: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych

0 (0)">
Poza działami

TSUE badał sprawę sędziego Leszka Grzesiaka z SO w Kielcach, któremu KRS na wniosek Jarosława Dudzicza odmówiła zgody na dalszą służbę sędziowską 0 (0)

8 listopada wielka izba Trybunału Sprawiedliwości rozpatrywała na rozprawie głównej pytanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w sprawie z odwołania, rozpoznawanego na niejawnym posiedzeniu, sędziego Leszka Adama Grzesiaka z Sądu Okręgowego wDalej