Tag: Izba Karna Sądu Najwyższego

0 (0)">
Poza działami

Wątpliwości sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego co do obwieszczenia i postanowienia Prezydenta RP, co do składu KRS oraz pytanie o konsekwencje 0 (0)

28 marca Sąd Najwyższy w Izbie Karnej przedstawił powiększonemu składowi SN zagadnienie prawne dotyczące wątpliwości co do poprawności procesu powołania przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w następstwie procedury zainicjowanejDalej

0 (0)">
Dokumenty

Protokół przesłuchań w KRS kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Izba Karna 0 (0)

27 września Sieć Obywatelska – Watchdog Polska otrzymała i opublikowała protokoły z przesłuchań przez zespoły Krajowej Rady Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego, przeprowadzonych w sierpniu. Publikujemy w całości te dokumenty w kolejności publikacji na stronie SO-WP. Przesłuchaniu kandydatów do Izby Karnej przewodniczyła sędziaDalej