Tag: Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego

0 (0)">
Dokumenty, Poza działami

Rada Przedsiębiorczości: Wyrazem braku odpowiedzialności za państwo i dobro wspólne jest ciągłe przedłużanie prac nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym 0 (0)

Apel Rady Przedsiębiorczości o likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz odblokowanie środków z KPO Niezwłoczne uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy jest kwestią polskiej racji stanu! Odrzucenie tej możliwości dla celów politycznych rozgrywek, w obliczuDalej

1 (1)">
Państwo, Poza działami

TSUE nie odpowie na pytania prejudycjalne Sądu Najwyższego w sprawie sędzi Moniki Frąckowiak (i prof. Jana Majchrowskiego). Komunikat i streszczenie wyroku 1 (1)

W wyroku ogłoszonym 22 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził niedopuszczalność wniosku Sądu Najwyższego (Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym mającego na celu wyjaśnienie, czy prawo Unii przyznaje mu uprawnienie,Dalej