Tag: Gerard Hogan

0 (0)">
Dokumenty, Poza działami, Świat

Na marginesie raportu „Libération” – sprawa Karela Pinxtena z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 0 (0)

W związku z publikacjami francuskiego dziennika „Libération” o korupcji i skandalicznych działaniach członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, które część polskich mediów wykorzystuje do ataków politycznych na instytucje Unii Europejskiej, w szczególności na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,Dalej