Tag: Gaetano T. Pagone

0 (0)">
Dokumenty

Oświadczenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów IAJ w sprawie wniosku o pozbawienie sędziego Igora Tulei immunitetu 0 (0)

Oświadczenie prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, reprezentującego 92 krajowe stowarzyszenia sędziów, działające na rzecz praworządności i prawa stron do rozstrzygania sporów przez sędziów niezależnych i chronionych przed naciskami. Oświadczenie to ma pełne poparcie Komitetu Zarządzającego wDalej

0 (0)">
Dokumenty

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów pragnie wyrazić swoją głęboką troskę o stan praworządności i niezależności sędziowskiej w Polsce (Gaetano Pagone do Andrzeja Dudy) 0 (0)

List otwarty Gaetano T. Pagone Prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ) do Prezydenta RP Andrzeja Dudy List otwarty do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie. Piszę do pana jako Przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów (IAJ), aby, takDalej