Tag: Frans Timmermans

0 (0)">
Dokumenty

Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów Administracyjnych Edith Zeller pisze do F. Timmermansa w sprawie postępowań dyscyplinarnych przeciwko polskim sędziom 0 (0)

„Ostatnie wydarzenia odnoszące się do wszczynania postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom na podstawie oczywiście bezzasadnych powodów wskazanych w liście Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z dnia 13 lutego 2019r.  pokazuje inny wymiar nieakceptowanego nacisku na sędziówDalej

0 (0)">
Poza działami

Komisja Europejska przychyla się do stanowiska Iustitii i rozpoczyna procedurę kontroli stosowania w Polsce przepisów dot. postępowania dyscyplinarnego sędziów 0 (0)

3 kwietnia 2019r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając do Polski pismo z formalnym zawiadomieniem w sprawie nowego systemu dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Polski rząd ma 2 miesiące na udzielenieDalej