Tag: ForumIdei Fundacji im.Stefana Batorego

0 (0)">
Wybory

Jarosław Flis: Nowa sieć obwodowych komisji wyborczych na wsi – efekty nowelizacji Kodeksu wyborczego w praktyce (forumIdei Fundacji Batorego) 0 (0)

Zmiany Kodeksu wyborczego, mające ułatwić głosowanie mieszkańcom wsi, przewidywały utworzenie obwodów głosowania we wszystkich miejscowościach powyżej 200 mieszkańców. Inicjatorzy zmian Kodeksu wyborczego szacowali liczbę komisji, które miałyby zostać utworzone na skutek nowelizacji, na 6000. OgłoszonaDalej

4.8 (4)">
Legislacja, Wybory

Krzysztof Urbaniak: Opinia prawna dotycząca organizacji referendum ogólnopolskiego razem z wyborami parlamentarnymi 2023 roku (forumIdei Fundacji Batorego) 4.8 (4)

Fundacja Batorego opublikowała opinię prawną autorstwa prof. Krzysztofa Urbaniaka o forsowanym przez partię rządzącą projekcie ustawy, która umożliwić ma przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego wspólnie z wyborami parlamentarnymi. Próba dostosowania przepisów ustawy o referendum ogólnokrajowym do KodeksuDalej