Tag: Europejskie Centrum Solidarności

0 (0)">
Komentarze i opinie

Paweł Juszczyszyn: sędziowie w Polsce mają obawę, czy za rozstrzygnięcia, wydane w  zgodzie z prawem, nie będą mieli postępowania dyscyplinarnego 0 (0)

29 sierpnia w ramach obchodów Święta Wolności i Demokracji w Gdańsku w 40 rocznicę podpisania Porozumienia Gdańskiego, podczas spotkania w Strefie Społecznej obok siedziby Europejskiego Centrum Solidarności z sędzią Pawłem Juszczyszynem, laureatem Obywatelskiej Honorowej OdznakiDalej