Tag: Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

5 (1)">
Dokumenty, Poza działami

Polskie władze nie wykonały wyroku ETPC: o wadliwym składzie sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego – HFPC informuje Komitet Ministrów Rady Europy 5 (1)

W maju 2021 roku zapadł jeden z kluczowych wyroków Trybunału w Strasburgu dotyczących praworządności w Polsce. W orzeczeniu ze skargi spółki Xero Flor trybunał stwierdził, że udział osoby nieprawidłowo wybranej na stanowisko sędziego Trybunału KonstytucyjnegoDalej