Tag: European Association of Judges (EAJ)

5 (1)">
Poza działami

Cztery europejskie organizacje sędziowskie pozywają Radę UE w związku z nieprzestrzeganiem orzeczeń Trybunałów przy podjęciu decyzji dotyczącej odblokowania funduszy dla Polski 5 (1)

Komunikat w jęz. angielskim: The four main European organisations of judges: Association of European Administrative Judges (AEAJ) European Association of Judges (EAJ, a regional branch of the International Association of Judges – IAJ), Rechters voor Rechters (Judges for Judges), Magistrats Européens pour laDalej

0 (0)">
Po angielsku, Świat

Pomóżcie przywrócić rządy prawa w Turcji i uwolnić Murata Arslana! List sędziów europejskich do władz Unii Europejskiej i Rady Europy (ang.) 0 (0)

Wzywamy wszystkich szefów rządów i parlamenty do wspierania Turcji w przywracaniu praworządności i wypełnianiu jej obowiązku poszanowania podstawowych praw człowieka – piszą w swoim Apelu prezesi czterech największych europejskich stowarzyszeń sędziowskich adresowanym do czołowych osobistościDalej