Tag: efekt mrożący

0 (0)">
Dokumenty

Jewgienij Tanczew, Rzecznik generalny TSUE: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym – pełny tekst Opinii w sprawie C-791/19: 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO EVGENIEGO TANCHEVA przedstawiona w dniu 6 maja 2021 r.(1) Sprawa C‑791/19 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środki krajowe ustanawiające system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – PaństwoDalej

4.3 (4)">
Poza działami

Stanowisko prawników w sprawie nadużywania prawa w celu ograniczania debaty publicznej – Orlen przeciw prof. dr. hab. Michałowi Romanowskiemu 4.3 (4)

W związku z przejęciem przez PKN Orlen grupy Polska Press ukazał się na portalu dziennika „Rzeczpospolita” tekst prof. M. Romanowskiego na temat kontekstu oraz prawidłowości działania PKN Orlen (https://www.rp.pl/Opinie/301079970-Michal-Romanowski-Nabycie-Polska-Press-przez-Orlen-niewazne-z-mocy-prawa.html 1/11). W wyniku transakcji PKN Orlen,Dalej