Tag: dostęp do informacji publicznej

4.3 (3)">
Publicystyka, Trybunał

Stefan Drzazga jr.: Czy Prezes TK i sędziowie, którzy ukryli swoje oświadczenia majątkowe przed opinią publiczną, będą orzekać w swoich sprawach? 4.3 (3)

Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do sprawy toczącej się przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dotyczącej znacznego ograniczenia prawa do informacji publicznej (K 1/21). Trudno się nie zgodzić ze stanowiskiem Rzecznika wyrażonym wDalej

0 (0)">
Trybunał

Julia Przyłębska musi udostępnić HFPC informacje o zmianach składów sędziowskich – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 0 (0)

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Trybunał Konstytucyjny jest zobligowany udostępnić Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sygnatury spraw, w których doszło do zmiany składu sędziowskiego rozpoznającego sprawę oraz wyznaczenia sędziego sprawozdawcy z pominięciem listy alfabetycznej. To efektDalej

0 (0)">
Państwo

Czy mamy prawo wiedzieć, z kim spotykali się sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał w Strasburgu orzeknie o jawności ich kalendarzy 0 (0)

Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się sprawą dotyczącą odmowy udostępnienia organizacji pozarządowej informacji o planie spotkań służbowych Julii Przyłębskiej i Mariusza Muszyńskiego, prezes i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. „Ta skarga wymaga wzięcia pod uwagę kontekstu, w którymDalej