Tag: demokratyczne państwo prawne

0 (0)">
Dokumenty

Sędziowie sądów administracyjnych: wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów państwa 0 (0)

Uchwała Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych z dnia 12 października 2018 r. Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych przypomina, że wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądowych jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawnego, którymDalej