Tag: demokracja konstytucyjna

0 (0)">
Dokumenty

Prawo to porządek i bezpieczeństwo zbudowane na gruncie praw człowieka i obywatela – manifest programowy SSP „Iustitia” i dwie uchwały 0 (0)

Uchwała nr 3 XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w dniu 17 kwietnia 2021 r. (manifest programowy) Granice demokracji konstytucyjnej wyznacza prawo będące środkiem do osiągnięcia zasadniczych celów wyrażonych w Konstytucji, a jednocześnieDalej